ImpulsVO is een initiatief van het Ministerie van OCW en Kennisnet
om kennisdeling in het vo te bevorderen en een impuls te geven aan vernieuwingen.

trefwoord:
Masters

Werken aan deskundigheidsbevordering bij docenten en begeleiders en goeduitgewerkte en continu aange...

Lees meer...
Onderwijs in Ontwikkeling: Opbrengstgericht klimaat in de school

Centraal in het project staat het opbrengstgerichte klimaat in de schoolorganisatie. Maar ook de doc...

Lees meer...
Onderwijs in Ontwikkeling: Peerbuddy’s binnen het voortgezet onderwijs

Het project geeft inzicht in hoe het peerbuddysysteem werkt in de praktijk van het reguliere voortge...

Lees meer...
Onderwijs in Ontwikkeling: Projectmanagement als vliegwiel om opbrengstgericht w

...

Lees meer...
Leerlingen in Contact

* Burgerschap onder jongeren en burgerschapsvorming op scholen stimuleren; * Zicht krijgen op de kr...

Lees meer...
Een optimale overgang naar het mbo voor leerlingen van vmbo, vso en pro

Arrangeren van doorlopende leer- en zorglijnen voor leerlingen uit vmbo, vso en PrO naar het mbo....

Lees meer...
iLove reading

Doelstelling van ‘iLove reading’ is het voor leerlingen met een leesachterstand gemakkelijk maken om...

Lees meer...
Leerlingen voor Leerlingen

Hoofddoel van het project is het terugdringen van het docententekort door docenten effectiever in te...

Lees meer...

Impuls VO, vernieuwingen in het VO

Deze website biedt ideeën, nieuws, advies en praktijkervaringen van vo-scholen die met subsidie van het Ministerie van OCW een onderwijsvernieuwend project hebben opgezet.